Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szuperfoszfát 18% ( 10 kg )

Szuperfoszfát 18%  ( 10 kg )
3.559 Ft (2.802 Ft + ÁFA)
Menny.:db
3.559 Ft (2.802 Ft + ÁFA)
Menny.:db

Törzsvásárlóként akár 10%-kal olcsóbban vásárolhatod meg.
Szállítható 1-3 munkanap
Márka:
Kedvezményt szeretne? Törzsvásárlói program
Termékjellemzők

Gipsztartalma miatt szikes talajokon is előnyösen alkalmazható foszfor műtrágya.

Felhasználható valamennyi kultúrában, szaktanácsadásnak megfelelő mennyiségben.

Hatóanyag:  18% P

Kiszerelés: 10 kg  

A III. forgalmi kategóriába sorolt műtrágya vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. (43/2010 (IV.23) FVM rendelet)

Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!

Cikkszám: N-0197
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 2.046 Ft

Paraméterek

Forgalmi kategória III.

Termékleírás

A III. forgalmi kategóriába sorolt műtrágya vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. (43/2010 (IV.23) FVM rendelet)

Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!

Veszélyesség szerinti besorolás:

H335 Légúti irritációt okozhat.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/napfénytől/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
P301+310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKO-LÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305+ 351+338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P342+311 Légzési problémák esetén: forduljon TOXI-KOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P402 Száraz helyen tárolandó.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó. P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.
P410 Napfénytől védendő.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó rendelkezések alapján.

piktogram

Elsősegélynyújtási intézkedések:

Általános információk: Tartós panaszok vagy kétség estén forduljon orvoshoz.

Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, meg kell lazítani a ruháit. Légzéskimaradáskor légzés-támogatást vagy légzőkészüléket kell használni. Eszméletvesztés esetén stabil oldalfekvést kell biztosítani. Hívjunk a helyszínre orvost. Égés során mérgező gázok keletkezhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Előzzük meg a porfelhő képződést.
Bőrre jutás: A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Tisztálkodás bő vízzel-szappannal, valamint zuhanyozás javasolt.
Szembejutás: Szemöblítés tiszta vízzel 10- 15 percen keresztül.
Lenyelés: Ne hánytassunk, itassunk tejet, vagy vizet, helyezzük kényelmes testhelyzetbe. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén forduljunk orvoshoz.

Kezelés és tárolás:

Általános tárolási feltételek:

Ne tároljuk hőforrások, gyúlékony anyagok közelében.
Gyermekek elől jól elzárva tároljuk.
A tároló helyiség hűvös, száraz, megfelelően szellőztethető legyen. Mindig kövesse a használati utasítást és tartson nagyfokú rendet.
A termék eredeti, zárt csomagolásban tárolandó.
Ne tároljuk élelmiszer, takarmány, gyógyszer, kozmetikumok, oxidáló és fertőtlenítő szerek közelében.
Dohányzás és nyílt láng használata a tároló helységben tilos.
A terméket a direkt napfénytől óvni kell.
Ha a zsákolt termék tulajdonsága és a klimatikus viszonyok megkövetelik, tárolja olyan körülmények között, amelyek megakadályozzák a termék hőingás miatti átkristályosodását.
Kerülje a termék lúgokkal és kalcium nitráttal való érintkezését.
Korlátozza a zsákolt termékből képezett rakatok magasságát (a helyi előírásoknak megfelelően) és tartson legalább 1 m távolságot a rakatok között.
Tárolási hőmérséklet: +4 és +25 Celsius fok között.

Tűzvédelmi intézkedések:

Tűzveszélyességi osztály: Mérsékelten veszélyes (E). Nem éghető anyag.

Alkalmas tűzoltószer: CO2, poroltó, vízsugár, vízpermet, homok,

Nem szabad használni: hab, egyéb szerves oltóanyagok

Tűz és robbanásvédelem: Előírás szerinti tárolás és felhasználás mellett stabil. Nem éghető anyag. Nem robbanásveszélyes, detonációnak jól ellenáll, szabályos tárolás esetén. Forráspontra és ahhoz közeli hőmérsékletre hevítve veszélyes bomlástermékek keletkezése mellett bomlik. Ilyenkor nitrogén oxidok, ammónia, szén-dioxid és szén-monoxid keletkezhet.

Törzsvásárlói program
Iratkozz fel hírlevelünkre és az első vásárlásodból -10% kedvezményt biztosítunk! Minden vásárlás után pontokat gyűjthetsz, ezeket következő vásárlásod alkalmával válhatod be. Szorgos pontgyűjtést és sikeres kertészkedést kívánunk! Részletek itt