Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Omex Magnézium Plusz 1 liter

Omex Magnézium Plusz 1 liter
4.515 Ft (3.555 Ft + ÁFA)
Menny.:db
4.515 Ft (3.555 Ft + ÁFA)
Menny.:db

Törzsvásárlóként akár 10%-kal olcsóbban vásárolhatod meg.
Szállítható 1-3 munkanap
Márka:
Kedvezményt szeretne? Törzsvásárlói program
Termékjellemzők

Magas koncentrációjú, tiszta oldatműtrágya, mely lombtrágyázásra és tápoldatozásra is alkalmas. Olyan teljesen vízoldható emulzió, mely magas koncentrációban tartalmaz nitrogént, magnéziumot, mangánt és ként. A magnézium a klorofill egyik alkotóeleme, ezért minden növény alapvetően igényli. Felhasználható a következő kultúrákban: gabona, legelő, repce, burgonya, cukorrépa, almatermésűek, zöldségfélék.

A III. forgalmi kategóriába sorolt lombtrágya vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. (43/2010 (IV.23) FVM rendelet)

Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!

Gyártó: Omex
Cikkszám: N-1528
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 1.722 Ft

Paraméterek

Forgalmi kategória III.

Termékleírás

A III. forgalmi kategóriába sorolt lombtrágya vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. (43/2010 (IV.23) FVM rendelet)

Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!

TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI INFORMÁCIÓ:

Eltarthatóság: Száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, 5-40 °C közötti hőmérsékletű, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 év.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

Gyermekektől elzárva tartandó.

VESZÉLYESSÉG, MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Munkaegészségügyi előírások: Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belélegzését, esetleges lenyelését. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemü-veg, arcvédő, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

Elsősegély nyújtási eljárás: Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakí-tani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, tilos hánytatni.

Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett cso-magoló burkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátumok-ban, fokozottan védett területeken a felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban, és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzá-járulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

 Az emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

H314  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
P102  Gyermektől elzárva tartandó.
P260  A permet belélegzése tilos.
P264  A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvé-dő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azon-nal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvos-hoz.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladék-ként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-PONTHOZ vagy orvoshoz.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P321 Szakellátás (lásd a címkén).
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.

Kizárólag tényleges szükség esetén alkalmazandó, a túladagolás kerülendő!
A vegyszeres kannákat mindig rázzuk fel felbontás előtt.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

piktogram

 

Törzsvásárlói program
Iratkozz fel hírlevelünkre és az első vásárlásodból -10% kedvezményt biztosítunk! Minden vásárlás után pontokat gyűjthetsz, ezeket következő vásárlásod alkalmával válhatod be. Szorgos pontgyűjtést és sikeres kertészkedést kívánunk! Részletek itt