Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Bio-Perm rovaritó permet

Bio-Perm rovaritó permet
2.492 Ft (1.962 Ft + ÁFA)
Menny.:db
2.492 Ft (1.962 Ft + ÁFA)
Menny.:db

Törzsvásárlóként akár 10%-kal olcsóbban vásárolhatod meg.
Szállítható 1-3 munkanap
Márka:
Kedvezményt szeretne? Törzsvásárlói program
Termékjellemzők

Azonnali és hosszantartó védelmet nyújt a rovarok ellen, a szabadban és a házban egyaránt!  

Felhasználható:

rejtett életmódú (pl. csótány, hangya) és repülő rovarok ellen ( pl. légy, szúnyog, poloska).

Alkalmazása:

Felhasználás előtt fel kell rázni, majd a permetet a szórófej segítségével kell kijuttatni a kezelendő felületre, a rovarok búvó és tartózkodási helyeire.

Repülő rovarok esetén a nyílászárók felületét javasolt lepermetezni. Hatástartóssága 1-2 hét, ez idő alatt a rovarok a permetezett felülettel érintkezve folyamatosan elpusztulnak.  

Kiszerelés: 500 ml, pumpás adagolóval  

Forgalmazási kategória: III.  szabad forgalmú rovarirtó szer

A Bio-perm rovarirtó permet alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Cikkszám: N-0287
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 1.722 Ft

Termékleírás

Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák), valamint repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtására használható fel. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki.

Használati utasítás:

Használat előtt alaposan rázzuk fel! A permetet a szórófej segítségével juttassuk ki a kezelendő felületre, a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen.

Rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák) elleni védekezés:

A permetet célzottan juttassuk a rovarokra, illetve azok jellemző búvóhelyeire (szegélyek alatti területek, rések, repedések, hasadékok) és vonulási útvonalaira (szeméttároló, mosdókagyló és fürdőkád külső felszíne, WC-csésze környéke stb.). Várjunk néhány percet, mielőtt visszatérünk a kezelt helyiségbe. A használatot követően alaposan szellőztessünk ki.

Repülő életmódú rovarok (legyek, szúnyogok) elleni védekezés:

A készítményt a nyílászárók határoló felületeire (ablak-, ajtófélfa, küszöb) juttassuk ki.

Hatástartóssága zárt térben tömör felületeken 1-2 hét, ez idő alatt a permettel érintkezve a rovarok folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

Elsősegélynyújtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Panasz esetén hívjon orvost.

Lenyelés: azonnal forduljon orvoshoz és a termék biztonsági adatlapját, vagy a termék címkéjét mutassa meg az orvosnak. Hánytatás tilos. A szájüreget öblítse ki vízzel. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át

Bőr: vegye le a szennyezett ruhát és további használat előtt mossa ki. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. Panasz esetén forduljon szakorvoshoz

Szem: ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül óvatosan öblítse ki. Panasz esetén forduljon szakorvoshoz

Útmutatás az orvosnak: A sérültet 48 órán keresztül orvosi megfigyelés alatt kell tartani.

Figyelmeztető mondatok: H319 Súlyos szemirritációt okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Figyelmeztetés: Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. Ügyeljünk rá, hogy a készítmény szembe, nyálkahártya ne kerüljön, a permetet közvetlenül ne lélegezzük be. Arra érzékeny személyeknél bőrirritációt, túlérzékenységet okozhat. A munka befejeztével kezünket és arcunkat szappanos vízzel mossuk meg. A kezelt helyiségek a kipermetezett készítmény felszáradását és alapos szellőztetést követően vehetők használatba. Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A készítményt és csomagolóanyagát élővízbe vagy csatornába juttatni tilos! Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. Kényes felületeken történő használat előtt ajánlott a felület egy kevésbé látható részén próbakezelést végezni.

Hulladékkezelési módszerek: A kiürült flakon a háztartási hulladékba tehető.

Gyártja: ORMA S.r.l (Trofarello, Olaszország)

Forgalomba hozza: Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60. Tel/Fax: +36 28 545506

Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint:


Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

Gyártási idő és gyártási szám: lásd a csomagolónyagon.

Hatóanyaga: 0,06% piretrinek és piretroidok + 0,62% permetrin + 0,2% piperonil-butoxid

Felhasználói kör: lakossági felhasználók

Engedély száma: 35493-5/2017/KJFFO

Terméktípus: 18/rovarirtó szer

Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer

A Bio-perm rovarirtó permet alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Törzsvásárlói program
Iratkozz fel hírlevelünkre és az első vásárlásodból -10% kedvezményt biztosítunk! Minden vásárlás után pontokat gyűjthetsz, ezeket következő vásárlásod alkalmával válhatod be. Szorgos pontgyűjtést és sikeres kertészkedést kívánunk! Részletek itt